Stor variasjon i føreropplæringen

Stor variasjon i føreropplæringen

Det kan være lurt å bruke tid på å finne riktig trafikkskole. 27 trafikkskoler og trafikklærere på Østlandet fikk av forskjellige grunner inndratt godkjenningen i 2016.

Det er stort utvlag av trafikkskoler og trafikklærere i Norge. Siden 2012 har forbrukere hatt mulighet til å sjekke på vegvesen.no hvilke trafikkskoler som er godkjent og hvilke krav som bør stilles til trafikkskolen.

 

Individuell tilpasning

Det er ofte en sammenheng mellom godt kvalifiserte lærere og gode kandidater. Trafikkskoler med evne til å gi god opplæring leverer gjennomgående oftere gode kandidater til førerprøven, sier fagleder i statens vegvesen Region Øst, Rune Granum. Det er viktig og helt nødvendig med tilsyn i bransjen. I følge Granum kan mange i bransjen bli bedre på individuell tilpasset opplæring.

Generelt følger mange trafikkskoler regelverket og er dyktige på å gi individuelt tilpasset opplæring. Rune Granum i statens vegvesen Region Øst forteller at de likevel ser en god del eksempel på «samlebånd-prinsippet» der målet tydeligvis er å presse flest mulig kandidater igjennom utdanningen på kortest mulig tid og at hensynet til trafikkskolens logistikk og økonomi går foran enkeltelevens behov.1.1 2017 ble det foretatt justeringer i forskriftsendringene som forhåpentligvis vil styrke føreropplæringen, og bidra til økt trafikksikkerhet.

 

Advarer mot pakketilbud

 Rune Granum i statens vegvesen Region Øst advarer mot såkalte «pakketilbud».Pakketilbud signaliserer at det er mulig å få en føreropplæring til en fast pris. Dessverre viser det seg at mange elever ikke har tilstrekkelig kompetanse når opplæring er ferdig. De stryker derfor når de skal kjøre opp på en av våre trafikkstasjoner, forteller Granum. Han mener at trafikklæreren skulle ha stanset disse elevene tidligere i opplæringen, og unnlatt å gjennomføre avsluttende obligatorisk opplæring før eleven er god nok.

-Basert på blant annet tilbakemeldinger fra våre sensorer kommer vi til å fortsette med målrettet tilsyn mot trafikkskoler og lærere med mange strykkandidater, forteller Rune Granum.

 

Ønsker tilbakemelding

I følge fagleder i statens vegvesen Region Øst, Rune Granum oppfordrer de brukerne av føreropplæring å melde fra til statens vegvesen hvis de mener at opplæringen ikke er god nok. Gjennom tilbakemeldinger fra publikum, har de kunne målrette tilsynene. 

 

Inndratt godkjenningen

Tilsynsseksjonen i Statens vegvesen har i oppdrag å kontrollere at trafikkskoler og andre opplæringsinstitusjoner gjennomfører føreropplæring på en forsvarlig måte. I 2016 førte kontrollen til at 27 trafikkskoler/trafikklærere mistet ulike former for godkjenning. 18 fikk advarsel og 24 fikk pålegg om utbedring. Dette er alvorlig fordi manglende oppfølging av kravene til opplæring betyr at nye sjåfører ikke har tilstrekkelig kunnskap når de slippes ut i trafikken. I verste fall kan det føre til alvorlige trafikkulykker, sier fagleder Rune Granum i Statens vegvesen.

 

Kilde : Statens vegvesen

 

Alle trafikkskoler i vår oversikt er godkjent av Statens Vegvesen og medlem i Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund som sikrer at all trafikkopplæring foregår med trafikklærere som er faglig og pedagogisk utdannet.

Tilbake