Stor variasjon i føreropplæringen

Stor variasjon i føreropplæringen

Det koster mye penger å «ta lappen». Det er derfor lett å la seg lokke av lave priser når man leter etter trafikkskole. Dette kan bli dyrt i lengden! 

Det er stort utvalg av trafikkskoler og trafikklærere i Norge, og det kan være lurt å bruke tid på å finne riktig trafikkskole. I 2016 fikk hele 27 trafikkskoler og trafikklærere på Østlandet  av forskjellige grunner inndratt godkjenningen, og i 2018 førte et tilsyn i Nord-Norge til ni pålegg, åtte advarsler og 13 trafikklærere som mistet godkjenningen. Sjekk på vegvesen.no om trafikkskolen du planlegger å bruke er godkjent!

 

Individuell tilpasning

Det er ofte en sammenheng mellom godt kvalifiserte lærere og gode kandidater. Trafikkskoler med evne til å gi god opplæring leverer gjennomgående oftere gode kandidater til førerprøven, sier fagleder i statens vegvesen Region Øst, Rune Granum. Det er viktig og helt nødvendig med tilsyn i bransjen. I følge Granum kan mange i bransjen bli bedre på individuell tilpasset opplæring.

Generelt følger mange trafikkskoler regelverket og er dyktige på å gi individuelt tilpasset opplæring. Rune Granum i statens vegvesen Region Øst forteller at de likevel ser en god del eksempel på «samlebånd-prinsippet» der målet tydeligvis er å presse flest mulig kandidater igjennom utdanningen på kortest mulig tid og at hensynet til trafikkskolens logistikk og økonomi går foran enkeltelevens behov.1.1 2017 ble det foretatt justeringer i forskriftsendringene som forhåpentligvis vil styrke føreropplæringen, og bidra til økt trafikksikkerhet.

 

Advarer mot pakketilbud

 Rune Granum i statens vegvesen Region Øst advarer mot såkalte «pakketilbud».Pakketilbud signaliserer at det er mulig å få en føreropplæring til en fast pris. Dessverre viser det seg at mange elever ikke har tilstrekkelig kompetanse når opplæring er ferdig. De stryker derfor når de skal kjøre opp på en av våre trafikkstasjoner, forteller Granum. Han mener at trafikklæreren skulle ha stanset disse elevene tidligere i opplæringen, og unnlatt å gjennomføre avsluttende obligatorisk opplæring før eleven er god nok.

-Basert på blant annet tilbakemeldinger fra våre sensorer kommer vi til å fortsette med målrettet tilsyn mot trafikkskoler og lærere med mange strykkandidater, forteller Rune Granum.

 

Ønsker tilbakemelding

I følge fagleder i statens vegvesen Region Øst, Rune Granum oppfordrer de brukerne av føreropplæring å melde fra til statens vegvesen hvis de mener at opplæringen ikke er god nok. Gjennom tilbakemeldinger fra publikum, har de kunne målrette tilsynene. 

 

Inndratt godkjenningen

Tilsynsseksjonen i Statens vegvesen har i oppdrag å kontrollere at trafikkskoler og andre opplæringsinstitusjoner gjennomfører føreropplæring på en forsvarlig måte.

 

I 2016 førte kontrollen til at 27 trafikkskoler/trafikklærere mistet ulike former for godkjenning. 18 fikk advarsel og 24 fikk pålegg om utbedring. Dette er alvorlig fordi manglende oppfølging av kravene til opplæring betyr at nye sjåfører ikke har tilstrekkelig kunnskap når de slippes ut i trafikken. I verste fall kan det føre til alvorlige trafikkulykker, sier fagleder Rune Granum i Statens vegvesen.
 

– I 2018 har vi i stor grad drevet med målrettet tilsyn, det vil si å følge opp tidligere funn, tips fra publikum og oppfølging av formelle krav som for eksempel at trafikklæreren har gyldig helseattest. Tilsynet resulterte i ni pålegg, åtte advarsler og tretten tilbakekallinger.  Tre av tilbakekallingene skyldes alvorlige avvik ved drift av trafikkskolen og gjennomføring av pålagt obligatorisk opplæring. Disse trafikkskolene ligger i Alta. De øvrige ti tilbakekallingene er på grunn av manglende oppfyllelse av formelle krav, forteller seksjonsleder Ingunn Foslund i Stagens vegvesen.

Kilde : Statens vegvesen

 

Tilbake