Så mange strøk på teoriprøven i 2016

Så mange strøk på teoriprøven i 2016

Høy strykprosent på teoriprøven i klasse B

Teoriprøven kan være en utfordring for mange. De ferske tallene fra Statens Vegvesen viser at i 2016 var strykprosenten på hele 42 prosent på teoriprøven for førerkort klasse B. Dette er en økning på 4 prosent fra 2015. For selve oppkjøringen var strykprosenten mye lavere med 28 prosent i 2016, mot 26 prosent i 2015. 

 

Avdelingsdirektør for Trafikantseksjonen i Vegdirektoratet, Bente Skjetne forteller at det kan være flere eksempler på årsaker til den høye strykprosenten, for eksempel elevens motivasjon for læring og øving, og hvor mye eleven har øvingskjørt (privat og ved trafikkskole), og trafikkskolens og - lærerens tilrettelegging av opplæringen til den enkelte elev. En del elever tar også teoriprøven uten å ha forberedt seg/lest på forhånd for å sjekke ut spørsmål og vanskelighetsgrad.  

 

Skjetne mener at trafikklærerne bør utfordre elevene på en slik måte at de engasjerer seg i jakten på kompetanse (kunnskap og ferdigheter). Teori og praksis henger tett sammen og man må kunne teori for å overbevise praktisk. Det er viktig at trafikkskolene knytter teorien tettere til den praktiske delen i føreropplæringen og at de tilbyr elever som mangler kunnskap undervisning slik at de erverver denne.

 

Dette må til for å kunne ta teoriprøven

Før du kan ta teoriprøven, må du søke om førerkort. Det kan du gjøre her. Teoriprøven kan tidligst avlegges 6 måneder før man fyller 18 år for klasse B. Dersom man ikke består teoriprøven, må man vente 2 uker før man kan ta en ny prøve. Man kan få vite hvilke temaer man svarte feil på, men ikke de konkrete spørsmålene. Ved oppmøte til ny prøve må man betale for teoriprøven på nytt.

 

Slik fungerer teoriprøven klasse B

Teoriprøven for klasse B, altså Personbil/varebil varer i max 90 minutter, hvor man må svare på 45 sprøsmål. Av disse spørsmålene må du ha minst 38 spørsmål riktig. Det vil si at du kan ha max 7 feil på prøven. Oppgavene på teoriprøven har bare ett riktig svaralternativ, og du får flere alternativ å velge mellom. Temaliste for teoriprøven kan du se her. Prisene for teoriprøven og oppkjøring kan du se her

 

Lær teorien på en artigere måte

Teorien kan være både vanskelig og kjedelig. Derfor har talappen.no filmatisert læreplanens trinn 2, 3 og 4.  Du kan altså lære trafikkteorien ved å se reelle trafikksituasjoner, og samtidig test kunnskapen din med våre teorioppgaver. Se talappen.no

 

Tilbake