Hvilke lys og når skal du bruke de?

Feil bruk av lys kan bøtelegges med 2000kr, men først og fremst så kan det være direkte farlig.  Oversikten finner du her.

Hvilke lys og når skal du bruke de?

Kilde : NRK.no foto Ina-Kristin Lindin / NRK

 

Kjørelys

 

Bil skal ha to lykter foran som gir hvitt eller gult kjørelys. Som kjørelys kan det benyttes: Nærlys, nærlys med redusert spenning, særskilt godkjente lykter eller lykter for kurve-/tåkelys. Ved bruk av kjørelys er det ikke påkrevet at baklysene er tent. Fører av bilen må sørge for at riktig lys er aktivisert i forhold til lysforholdene. Ved kjøring inn i f.eks. tunell skal baklys være tent.

 

Nærlys

 

Det er ikke tillatt ha flere enn 2 nærlys. Disse skal ikke lyse sterkere enn 0,7 lux i en høyde av 1,10 meter, målt 25 meter foran lykten.

Det er tillatt å bruke nærlys i kombinasjon med fjernlys.
Det er ikke tillatt å bruke nærlys i kombinasjon med tåkelys

 

Fjernlys

Det er i dag tillatt å ha 2 eller 4 fjernlys. De aktiverte fjernlysene (2 eller 4 stykker) skal aldri lyse sterkere enn 480 lux. Tunge lastebiler (N3) kan ha 6 fjernlys.

 

Tåkelys

Det er ikke tillatt å ha flere enn 2 tåkelys.
Det er ikke tillatt å bruke tåkelys i kombinasjon med nærlys.
Det er tillatt å bruke tåkelys som kjørelys i stedet for nærlys på dagtid.
Det er i utgangspunktet ikke tillatt å bruke tåkelys i kombinasjon med fjernlys. Unntaket er kurvekjøring i lav hastighet (10-20 km/t).

 

Parkeringslys

Det er kun tillatt å ha to parkeringslys på bilen. Det er altså ikke lov til å bruke parkeringslyspæren i ettermonterte lyskastere hvis de ordinære parkerings-lysene samtidig er tent.
Parkeringslysene skal alltid være tent, både i kombinasjon med nærlys, tåkelys, fjernlys og baklys.

 

Tilbake