En av tre stryker på oppkjøringen

En av tre stryker på oppkjøringen

29 prosent av dem som kjører opp med bil, stryker på førerprøven.

Fra januar til juni 2018 var det gjennomført drøyt 47 000 førerprøver i Norge. Nesten 14 000 var ikke bestått. Seniorrådgiver Lars-Inge Haslie ved Statens vegvesen sin oppkjøringsavdeling forteller at de fleste som stryker egentlig ikke er klare for oppkjøring. Til tross for at "prøvefrykt" kan oppstå slik at man ikke presterer optimalt, vil man nok kunne si at dersom man ikke består så er man ikke ferdig utlært.

Rune Granum i Statens vegvesen region Øst frykter dårlig undervisning kan føre til at elever som ikke er klare til å få førerkort likevel kan få det på en god dag. - Førerprøven er et sett av tilfeldigheter. Er det ingen utfordringer, så kan en dårlig elev får førerkort og slippe ut i trafikken uten å være god nok. Han viser til at det gjennom kontroller er avdekket mangler ved lærerens undervisning. I avsluttende opplæring, skal det være fokus på at eleven lærer å se risikosituasjoner når de er i ferd med å oppstå, og at læreren skal jobbe med eleven for å få dem til å identifisere akkurat det.  Gjennom et tilsyn med trafikkskoler i Østfold og Follo ble det i 2018 avdekket avvik i undervisningen ved 57 prosent av skolene. 

- Noen kan nok slippe gjennom, men da tror jeg disse er veldig nære å være gode nok. Det er måte på hvor god dag man kan ha, mener Haslie. 

Tilbake